Beheer uw vermogen

Bij het beoordelen van een vermogensbeheerder zijn vijf vragen van groot belang:
 

 1. Beschikt de vermogensbeheerder over een goed “track record” (bewezen resultaten) over een langere periode?
 2. Zijn de schommelingen in zijn tussentijdse resultaten lager dan het marktgemiddelde, of op zijn minst in lijn met het marktgemiddelde?
 3. Is de vermogensbeheerder gericht op beleggen, of eerder op het verkopen van zijn beleggingsfondsen?
 4. Kan de vermogensbeheerder succesvolle fund managers aantrekken die bij hem hun carrière willen uitbouwen?
 5. Is er sprake van intellectueel eerlijke communicatie met de beleggers ? Of verkoopt hij vooral marketingpraatjes?

100

procent inzet

100

procent vakkennis

100

procent betrouwbaar

100

procent discreetPlan uw vermogen

Strategie

Strategie
 

Active Capital werkt samen met expert-financiële planners. Voor ons is financiële planning specialistenwerk, het vormt een vakgebied op zich. Financiële planning is aangewezen zodra uw inkomsten- en vermogenssituatie complexer wordt. Pensioenplanning is een onderdeel van financiële planning, evenals successieplanning.

Vermogensplanning

vermogensbeheer
 

Vermogensplanning begint met het in kaart brengen van uw financiële situatie. Vervolgens worden uw persoonlijke financiële doelen uitgestippeld in een Vermogensplan en stap voor stap gerealiseerd. Deze planmatige aanpak stelt u in staat te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Het optimaal gebruik maken van fiscale en andere voordelen is daarbij sterk aangewezen.

Financieel plan

financieel plan
 

Een Financiëel Plan gaat verder dan een Vermogensplan en houdt rekening met tal van fiscale aspecten, financiële risico’s en plotse veranderingen die uw leven een andere wending kunnen geven.

Zoek je een onafhankelijke makelaar?

Wij staan voor u klaar

Contacteer onsHoe?

Werk multi-disciplinair

Active Capital begeleidt u in uw contacten met financiële instellingen en met andere dienstverleners bij de vorming, de instandhouding en de overdracht van uw vermogen. Dit noemen we de multi-disciplinaire aanpak.

 

      Diversifieer correct en maximaal uw portefeuille over meerdere beheerders, strategieën en diverse activaklassen.

 

 

 

     Denk op lange termijn, niet op korte termijn.

 

 

 

     Focus op risicospreiding

 

 

Uitsluitend in uw belang en in het belang van uw dierbare gezinsleden stelt Active Capital u een streng geselecteerd netwerk van specialisten ter beschikking: banken, vermogensbeheerders, verzekeringsmaatschappijen, makelaars in onroerend goed, fiscalisten, financiële planners, accountants, notarissen, advocaten, projectontwikkelaars en andere. Hierdoor worden u mogelijkheden geboden die normaal enkel voor institutionele beleggers of voor ultra-vermogenden toegankelijk zijn. Bij dit alles kunt u van onze ervaring genieten en hebt u slechts één aanspreekpunt : uw relatiebeheerder van Active Capital.Partners

           

                      

 

 

June 26, 2017

AssurMiFid

AssurMiFID-gedragsregels

– Aangeboden diensten:

Active Capital bv doet aan verzekeringsbemiddeling en deze verloopt in de Nederlandse taal. Onder verzekeringsbemiddelingsdiensten wordt verstaan:

 • advies verlenen over verzekeringsovereenkomsten
 • voorstellen/aanbieden van verzekeringsovereenkomsten
 • verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten
 • assisteren in het beheer van verzekeringsovereenkomsten
 • uitvoeren van verzekeringsovereekomsten

– Nummers van de takken:

1: Ongevallen – 2: Ziekte – 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel – 4: Casco rollend spoorwegmaterieel – 5: Luchtvaartcasco – 6: Casco zee- en binnenschepen – 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren – 8: Brand en natuurevenementen – 9: Andere schade aan goederen – 10: Ba motorrijtuigen – 11: BA luchtvaartuigen – 12: BA zee- en binnenschepen – 13: Algemene BA – 14: Krediet – 15: Borgtocht – 16: Diverse geldelijke verliezen – 17: Rechtsbijstand – 18: Hulpverlening – 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen – 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen – 26: Kapitalisatieverrichtingen – 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen

 

Belangenconflictenbeleid:

Active Capital bv voert een beleid om eventuele belangenconflicten te vermijden. Dit beleid bestaat onder meer uit interne instructies. Wij zien er bovendien op toe dat onze medewerkers enkel bemiddelen in verzekeringscontracten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en die kunnen uitleggen aan de verzekeringnemers en verzekerden. Wij zien er eveneens op toe dat de gegeven informatie door onze medewerkers correct, duidelijk en niet misleidend is.

Een belangenconflict is een situatie waarin onze belangen in conflict komen met of afwijken met uw belangen.

Elk belangenconflict dat wordt vastgesteld, kan ons worden gesignaleerd per mail : info@activecapital.be

 

Vergoeding:

Wij ontvangen voor onze verzekeringsbemiddeling een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding is inbegrepen in de verzekeringspremie die de verzekeringnemer betaalt. Door het hebben van een verzekeringsportefeuille bij een verzekeringsmaatschappij of door het uitvoeren van supplementaire taken, is een bijkomende vergoeding mogelijk.

 

AssurMiFID-gedragsregels*

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee :

 

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen die wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op http://www.fsma.be.

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

 

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen :

Ombudsfin vzw • North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 • B-1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70 (momenteel enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar)
E-mail: ombudsman@ombudsfin.bewww.ombudsfin.be 

 

Informatie

 

 • Wenst u meer informatie over MiFiD dan kan u via bijgevoegde link de Febelfin brochure raadplegen :

Febelfin brochure MiFiD

 

 • Uitgebreide informatie over de aard en de risico’s van de financiële instrumenten vindt U in volgend link :

Financiële instrumenten WIKIFIN

 

Privacy verklaring

 

 • Contactadres : Active Capital bv
 • Maatschappelijke zetel : Kapellei 24 – 2900 Schoten
 • E-mail : info@activecapital.be
 • FSMA  102144 A-B

Activa Capital neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In onderstaande link ivm ons beleidsdocument, lichten wij toe hij wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van ons kantoor op vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Privacy Verklaring

 

 Contacteer ons

Active Capital BV (Active Capital) is een heeft het statuut van makelaar in bank- en beleggingsdiensten, met inschrijvingsnummer bij de FSMA 102144 A-B.

Active Capital biedt aan zijn cliënten financiële oplossingen voor rekening van verschillende gereglementeerde ondernemingen. Vanwege dit statuut werken wij automatisch en verplicht buiten elke vorm van agentuurovereenkomst en zijn wij niet gehouden om productie te plaatsen bij een of meerdere bepaalde gereglementeerde ondernemingen. De activiteiten van Active Capital zijn beperkt tot bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en het is niet toegestaan om beleggingsdiensten voor eigen rekening aan te bieden. Wanneer aanbevelingen worden verstrekt, beperkt Active Capital zich tot het meedelen van informatie voor rekening van en onder verantwoordelijkheid van de gereglementeerde ondernemingen waarmee zij haar klanten in contact heeft gebracht.

Elkeen binnen Active Capital dient zich op continue wijze rekenschap te geven over de beperkingen van haar statuut als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten. Dit betekent dat Active Capital optreedt voor rekening van de gereglementeerde onderneming(en) waarmee zij samenwerkt, en dat dus enkel voor klanten die door deze laatste aanvaard zijn.

Het is bijgevolg een basisvoorwaarde voor de dienstverlening door Active Capital aan haar cliënten dat deze laatsten steeds moeten worden aanvaard als klant bij de gereglementeerde onderneming voor wiens rekening Active Capital diensten verleent. Indien dat niet het geval is, zal Active Capital deze klant in elk geval weigeren.

—————————————————

ACTIVE CAPITAL BV

Luc Colebunders
Founding partner

Makelaar in Bank- en Beleggingsdiensten

Verzekeringsmakelaar
FSMA 102144 A-B

Maatschappelijke zetel:

Kapellei 24
B-2900 SCHOTEN

mobile : +32 475 30 78 64
fax : +32 3 647 14 60
luc.colebunders@telenet.be

Algemene info:

—————————————————
—————————————————
—————————————————
Ludo Wyns
Financial consultant
+32 491 71 78 75
—————————————————
—————————————————

—————————————————